ვინ გვასწავლის ცხოვრებას? ანუ ცირა ყურაშვილის “უკან არ მიიხედო” -ზე

ერთერთი ფილოსოფოსი ამბობდა, რომ თუ დედამიწაზე წიგნებს გადაარჩევდნენ, მაშინ ძალიან ცოტა წიგნი დარჩებოდა. რა არის ადამიანი, მისი სამოძრავებელი არე და ასპარეზი? მისი სამოძრავებელი ადგილი არის მისი სული, შინაგანი ხასიათი და განწყობა. ადამიანის საქციელი თვითონ ადამიანს ჰგავს. კარგ ადამიანს კარგი საქციელი აქვს, ცუდს ცუდი. წიგნებშიც ესე არის. წიგნებიც ადამიანებს ჰგავს. თვითეული წიგნი გარკვეულ აზრს გვაწვდის. და […]